Overige Werkzaamheden.

Behalve gerichte werkzaamheden zoals alleen een badkamer, keuken of stucwerk kunnen wij ook grotere werkzaamheden aan die eveneens multi-disiplinairzijn. Hierbij kan het zijn dat het een totaalproject betreft waarbij dan verschillende vaklui nodig zijn zoals een loodgieter, tegelzetter, stucadoor, electricien, etc. In de praktijk komt het voor dat klanten dandeze allemaal zelf benaderen en er dan vaak problemen ontstaan qua planning of volgorde van werkzaamheden waar vaak frustaties en/of meerkosten uit voort vloeien. Wij denken hierbij van toegevoegde waarde te kunnen zijn doordat wij de gehele opdracht accepteren waarbij al deze facetten beheersen en kunnen voorkomen. Onze vaklui denken dan ook met elkaar mee en zorgen ervoor dat reeds aangebracht werk met respect wordt behandeld zodat reeds aangebracht werk bijvoorbeeld niet beschadigd wordt. Maar behalve grote verbouwingen doen wij ook gerust kleinere werkzaamheden.


In de praktijk hebben vele klanten dit al ondervonden en heeft dit bij hun veel ergernis en stress voorkomen. Zij hadden vaak andere ervaringen omdat zij in het verleden vaak overal ander mensen voor hadden en waarbij de communicatie en dus de werkzaamheden ook niet goed verliepen.


Kijk voor enkele impressies in ons Fotoboek Overige Werkzaamheden.